SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO


TECHNOLOGIA

USŁUGI


W opiece zdrowia:
laboratoria: mikrobiologiczne, prowadzące badania genetyczne lub nad żywnością
   genetycznie zmodyfikowaną, prowadzące badania na zwierzętach itp.;
bloki operacyjne;
sale pooperacyjne, intensywnej opieki noworodka…
gabinety zabiegowe,
sale chorych,
domy pomocy społecznej, spokojnej starości.

W przemyśle:
linie produkcyjne (przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, wysokie technologie,
  etc.);
śluzy aseptyczne i inne pomieszczenia, gdzie czystość biologiczna decyduje o
  bezpieczeństwie człowieka lub o prawidłowym przebiegu badań naukowych i produkcji.;

Miejsca publiczne:
transport publiczny;
przedszkola, szkoły, etc.