USŁUGI


SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO


TECHNOLOGIA

O FIRMIE


„Misja Grupy Dekontaminacyjnej
To pomaganie naszym partnerom w uzyskaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez profesjonalną, skuteczną i w pełni bezpieczną usługę dekontaminacji niskotemperaturową metodą przy użyciu gazowej postaci nadtlenku wodoru”.

Dekontaminacja to proces polegający na usuwaniu i zabijaniu drobnoustrojów doprowadzający do tego, że dekontaminowane obiekty (np. pomieszczenia lub narzędzia) stają się bezpieczne dla zdrowia. Pojęcie to obejmuje:

• oczyszczanie
• dezynfekcję (wysokiego poziomu)
• sterylizację

Dekontaminacja nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej to redukcja na poziomie log 6, która gwarantuje bardzo wysoką skuteczność dezaktywacji szerokiego spektrum drobnoustrojów, takich jak:

• bakterie,
• spory,
• grzyby i
• wirusy.