USŁUGI


SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO


TECHNOLOGIA


Technologia używana przez Grupę Dekontaminacyjną to proces dezynfekcji właściwej oraz dezynfekcji wysokiego poziomu. Mechanizm działania stosowanej metody (nadtlenkiem wodoru) polega na niszczeniu drobnoustrojów wolnymi rodnikami.

Dekontaminacja może być prowadzona zarówno w nagłych przypadkach jak i prewencyjnie.

Proces przebiega w pełni automatycznie w 4-ech fazach. Dla potrzeb walidacji wszystkie parametry cyklu są monitorowane i zapisywane. Fazy dekontaminacji są zależne od początkowej temperatury oraz wilgotności powietrza, a także typu i wielkości pomieszczeń:

Osuszanie: redukcja relatywnej wilgotności do domyślnej zaprogramowanej wartości;
Kondycjonowanie: szybkie tworzenie wymaganego stężenia H2O2;
Bio-dekontaminacja: kontrola stężenia H2O2 i relatywnej wilgotności;
Wentylacja: szybka redukcja stężenia H2O2 i jego rozkład (na wodę i tlen).